FİNANSÇI OLMAYANLAR
İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

  Eğitim Tarihi

19

AĞUSTOS

2017

Cumartesi

  Eğitim Yeri

FİBONA

ACADEMY

  Eğitim Kontenjanı

30

Kişi

  Eğitim Süresi

4 Saat

(13:00-17:00)

  Eğitmen

Doç. Dr. Faik

ÇELİK

Eğitimin Amacı

Tüm katılımcıların temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak, pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte ele alıp, alt yapılarını kuvvetlendirmek veya mevcut bilgilerini yenilemek.

Hedef Kitle

Tüm finans konuları ile ilgili olan karar alıcılar, uygulayıcılar ve finans bilgisini artırmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlar. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Fibona Academy tarafından sertifika verilecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim, Bugünü ve Beklentiler)
 • Büyüme
 • İstihdam
 • Yatırım
 • Üretim
 • Milli Gelir
 • Fiyat Endeksleri (TEFE, TÜFE)
 • Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
 • Piyasalar arası etkileşim (Faiz, Kur, Parite beklenti analizi)
 • Reel Kesim
 • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel, Yatırım, Tüketim, Harcamalar)
 • Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
 • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 • Mali Kesim
 • Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı ve Faiz Oluşumu
 • Para Piyasaları ve Araçları
 • Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları
 • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)
 • Hazine İşlevleri, Faaliyetleri, Piyasalara Etkileri
 • Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri
 • Muhasebe ve Finansman Genel Bilgiler
 • Temel Finansal Tablolar
 • Bilanço nedir?
 • Gelir Tablosu nedir
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Analiz
 • Rasyo Yöntemi ile Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi
 • Mali Analiz
 • Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Fon Akım Tabloları
 • Nakit Akım Tabloları
 • Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
 • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri
 • Trend Analizleri
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite (Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları (Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama)
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • Başabaş Noktası Analizi
 • Risk Yönetimi Kavramı
 • Risk Yönetimi Aşamaları
 • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin Yönetilmesi
 • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin Yönetilmesi
 • Aktif / Pasif Yönetimi

Eğitmenler

Doç. Dr. Faik ÇELİK

Bilgi Formu

 
Fibona Academy Logo
 
10 ANNAPOLIS DR
MARLTON, NEW JERSEY 08053
 
 
Fibona Academy Telefon

Adres :

İstanbul Ofisi :
Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizcilik İş Merkezi No: 18 A / 1
Altunizade Üsküdar İstanbul / Türkiye

Ankara Ofisi :
Kızılırmak Mah.1441. Cad. No: 9 MEVA İş Merkezi 06510 Çukurambar Çankaya Ankara / Türkiye